top of page

תשובות

התקציב מוגבל! האם כדאי לוותר על מעצבת הפנים

התקציב מוגבל! האם כדאי לוותר על מעצבת הפנים?

 

כדאי שמעצבת הפנים תהיה חלק מהתקציב שהגדרתם.
התקציב שקבעתם עבור השינוי שלכם יכול לגדול עם טעויות שיקרו בלי ליווי או ייעוץ של מעצבת

פנים מקצועית.
קיימת אפשרות לרכוש שירות ספציפי ממעצבת הפנים (הדמיה / ייעוץ לפי שעה / תוכנית ריהוט ועוד) ולאו דווקא ליווי מקצה לקצה עם כל השירותים שמעצבת הפנים יכולה לתת. 

bottom of page