top of page

דירה שנבנתה בקריות ב- 1968

קרית מוצקין

2007

חדר רחצה

הפרויקט הראשון שלי לאחר סיום הלימודים.

חדר רחצה הוא מקום למחשבות, להירגעות ונקודת הפתיחה פה הייתה הפוכה ב180 מעלות: חדר רחצה קטן, חנוק, לא מאוורר ובלי אסלה.

בתור התחלה, העפתי את הבוידעם וקיבלתי מייד תוספת חמצן משמעותית, הגדלתי את החלון כדי שייכנס עוד אור ואוויר לחלל המרווח שנוצר.

הורדנו את כל הבוידם מלבד החלק שמעל פינת הטוש הישנה על מנת שיישאר אוורור לתא השירותים הנפרד, עוד אוורור למקלחון וגם מקום אחסון לדברים שלא צריכים ביום יום.                                                                                   

לאחר שני אלה יכולתי להגדיל את המקלחון להענקת חווית מקלחת נעימה ולא קלסטרופובית ובתנאים אלה מיקום מחדש מרווח התאפשר גם לאסלה הנוספת.

bottom of page